Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Song Lyrics

Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Song Lyrics.Saraswati Vandana,Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravruta Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Song Lyrics Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra VastravrutaYa Veena Varadanda Manditakara Ya ShwetPadmasanaYa Brahmachyut Shankara Prabhritibihi Devai Sada VanditaSa Mam Pattu Saraswati Bhagwati Nihshesh Jadyapaha || Shuklam Brahmavichara Sara Parma, Adyam JagadvyapineemVeena Pustaka Dharineem Abhayadam Jadyandhakarapaham।Haste Sphatikamalikam … Read more