Samachar Nasty Song Lyrics

Samachar Nasty Song Lyrics.Namaskar swagat sablai samachar ma.Aakha ali rato, bhakhar sawa char bha.Geet jharchha hamro yeta lagatar Samachar Nasty Song Lyrics [INTRO]Rabi Lamichhane Speaking [Hook]Namaskar swagat sablai samachar maAakha ali rato, bhakhar sawa char bhaGeet jharchha hamro yeta lagatarTesailey hamro naam jaile pani samachar ma [Verse 1]Bhrastachar sabai tira bhayepaniHamlai baal chhaina, bhanne hami … Read more