Rao Sahab Retro Lyrics

Rao Sahab Retro Lyrics Sung by Vikram Sarkar Car Gum Ri Se Kaali Guard Khade Sarkari Rao Sabba Ka Se Chhora Chori Jod Le Ne Yaari Rao Sahab Retro Lyrics Car Gum Ri Se Kaali Guard Khade SarkariRao Sabba Ka Se Chhora Chori Jod Le Ne YaariRe Main Garkya Ke Kalla Chhori Tu Bhi Se … Read more