Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics

Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics ప్రేమపూర్ణుడా – స్నేహశీలుడావిశ్వనాధుడా- విజయవీరుడా Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics ప్రేమపూర్ణుడా – స్నేహశీలుడావిశ్వనాధుడా- విజయవీరుడాఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్నదీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడాఆరాధింతు నిన్నే- లోకరక్షకుడాఆనందింతు నీలో-జీవితాంతమునీకృప ఎంత ఉన్నతమో వర్ణించలేను స్వామినీ కృపయందు తుదివరకు నడిపించు యేసయ్య పూర్ణమై – సంపూర్ణమైన – నీదివ్య చిత్తమేనీవు నను నడిపే నూతనమైన జీవమార్గముఇహమందు పరమందు ఆశ్రయమైనవాడవుఇన్నాళ్లు క్షణమైనా ననుమరువని యేసయ్యనా తోడు నీవుంటే … Read more