Halinat Sama-Sama Lyrics

Halinat Sama-Sama Lyrics Sung by Musikatha Napakaganda at napakainam pagmasdan Na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya Halinat Sama-Sama Lyrics Napakaganda at napakainam pagmasdanNa ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa KanyaKaya ating ngitian at kamayan ang ating mga katabiAt tayo’y sama-samang umawit sa ating PanginoonHalina’t sama-samaHalina’t sama-sama, purihin … Read more