Buksan Ang Aming Puso Lyrics

Buksan Ang Aming Puso Lyrics by Himig Heswita.Buksan ang aming puso.Turuan mong mag-alab.Sa bawat pagkukuro .Lahat ay makayakap

Buksan Ang Aming Puso Lyrics

[Verse 1]
Buksan ang aming puso
Turuan mong mag-alab
Sa bawat pagkukuro
Lahat ay makayakap

[Verse 2]
Buksan ang aming isip
Sikatan ng liwanag
Nang kusang matangkilik
Tungkuling mabanaag

[Verse 3]
Buksan ang aming palad
Sarili’y maialay
Tulungan mong ihanap
Kami ng bagong malay

[Verse 4]
Buksan ang aming isip
Sikatan ng liwanag
Nang kusang matangkilik
Tungkuling mabanaag

[Verse 1]
Buksan ang aming puso
Turuan mong mag-alab
Sa bawat pagkukuro
Lahat ay makayakap

video