Yedi Maya Nasha Ho Vane Lyrics

Yedi Maya Nasha Ho Vane Lyrics By Axis Band. Yadi maya nashaa ho bhane Malai yahi bhram maa chhodi deu Sara sansaarle aakha feros. Yedi Maya Nasha Ho Vane Lyrics | Mero Prem Aduro prem 2 Lyrics Paaila saarda saardai jiwan thaakisakyoBishwas ko haatle tmile angaalyauHaarisakeko yo mero mutuDui sharir ek aatmaa tmile banaayauTimile… ho … Read more