Tetudo Song Lyrics

Tetudo Song Lyrics By Geeta Rabari. mari saiyar ne sangath tetudo levo che mari saiyar ne sangath tetudo levo che he mare tholi da ni saath tetudo levo che. Tetudo Song Lyrics A halo haloa hauu tetudo ramava halo Mari saiyar ne sangath tetudo levo che(mari saiyar ne sangath tetudo levo che)he mare tholi da … Read more