Patna Ke Ghat Par Lyrics

Patna Ke Ghat Par Lyrics By Sharda Sinha. Patna ke ghat par Humhu arajiya debai He chhathi maiya Hum na jaeeb dusar ghaat Dekhab ye chhathi maiya. Patna Ke Ghat Par Lyrics in English Patna ke ghat parHumhu aragiya debaiHe chhathi maiyaHum na jaeeb dusar ghaatDekhab ye chhathi maiyaHum na jaeeb dusar ghaatDekhab ye chhathi … Read more