Namami Shamishan Nirvan Roopam Lyrics

Namami Shamishan Nirvan Roopam Lyrics by Sharma Bandhu.Namami Shamishan Nirvan Roopam,Vibhum Vyapakam Brahma Vedah Swaroopam. Namami Shamishan Nirvan Roopam Lyrics Namami Shamishan Nirvan Roopam,Vibhum Vyapakam Brahma Vedah Swaroopam.Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham,Chidaakaasha Maakaasha Vaasam Bhaje Ham. Niraakaara Monkaara Moolam Turiiyam,Giraa Gyanan Gotiita Miisham Giriisham.Karaalam Mahaa Kaala Kaalam Kripaalam,Gunaagaara Samsara Paaram Nato Ham. Tushaa Raadri Sankaasha Gauram … Read more