Moje More Tiktok Lyrics

Moje More Tiktok Lyrics.niko neće džanum.ni za živu glavu.da mi leči ranu.niko neće džanum Moje More Tiktok Lyrics niko neće džanumni za živu glavuda mi leči ranuniko neće džanumdok tone veče, vraćam isti sanpreda mnom svetac drži crni lanu more, sure boje, zove me taj glasnemam ja sreće, nemam spas, nemam spasniko neće džanum, niko … Read more