Miti Dhund Jag Chanan Hoya Lyrics

Miti Dhund Jag Chanan Hoya Lyrics Mithi dhund jag chanan hoya.Mithi dhund jag chanan hoya.Satguru nanak pargateya Miti Dhund Jag Chanan Hoya Lyrics Waheguru WaheguruWaheguru WaheguruSatguru nanak pargateyaMithi dhund jag chanan hoyaSatguru nanak pargateyaMithi dhund jag chanan hoya Mithi dhund jag chanan hoyaMithi dhund jag chanan hoyaSatguru nanak pargateya Satguru nanak pargateyaMithi dhund jag chanan … Read more