Kaley Sheshe Lyrics – Addy Nagar

Kaley Sheshe Lyrics by Addy Nagar Kaley Sheshe Gaadi Ke.Baaje Woofer Hain BaiLevel Mat Milawe. Hum Tumse Upar Hain Bhai Kaley Sheshe Lyrics Kaley Sheshe Gaadi KeBaaje Woofer Hain BaiLevel Mat MilaweHum Tumse Upar Hain Bhai Badmshi Kare Jo Tera YaarVake Tutor Hain Bhai Kaley Sheshe Gaadi KeBaaje Woofer Hain Bai Tu Hain GentalmanHum Hain … Read more