Kalbinte Theerathu Lyrics Meaning In English

Kalbinte Theerathu Lyrics Meaning In English By Sajeer Koppam & Shabnam Rafeeque. Kalbinte theerathu neeyethum nerathu thanga kinavinte koodil oruke pandethe paatinde. Kalbinte Theerathu Lyrics Meaning In English Kalbinte theerathu neeyethum nerathuthanga kinavinte koodil orukepandethe paatindesheelundo chundathethumbapoo chelulla chiri ninake On the banks of KalbWhen you arriveThanga is in the nest of KinawOf the old … Read more