Kaali Chunni Lyrics

Kaali Chunni Lyrics Sung by G Khan Gidhe vich fire angu machdi ae Seene vich fire angu vajjdi ae Gidhe vich fire angu machdi Kaali Chunni Lyrics Gidhe vich fire angu machdi aeSeene vich fire angu vajjdi aeGidhe vich fire angu machdi aeSeene vich fire angu vajjdi ae Jinna kahiye onna kudi jachdi aekaali chunni … Read more