Grand Wizard Man Tiktok Song Lyrics

Grand Wizard Man Tiktok Song Lyrics. I am grand wizard man Born leader of the ku klux klan Big sheets and pointy hats Beating ni^^a down with a baseball bat. Grand Wizard Man Tiktok Song Lyrics I am grand wizard manBorn leader of the ku klux klanBig sheets and pointy hatsBeating ni^^a down with a … Read more