Aralada Mallige Song Lyrics In Kannada

Aralada Mallige Song Lyrics.ಅರಳದ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಳುತಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ,ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲವೇ. ಚಿವುಟಿದ ಕೈೆಯಿಗೆ.ಗುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ.. ಮುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ Aralada Mallige Song Lyrics ‘ಅರಳದ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಳುತಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆದಂಡನೆ ಇಲ್ಲವೇ. ಚಿವುಟಿದ ಕೈೆಯಿಗೆಗುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ.. ಮುಡಿಯಸು ಸೇರದೆಮಡಿ ಮಡಿ ಮಲಿಗೆ. ಮಸಣವ ಸೇರಿದೆಕನಿಕರವಿಲ್ಬದ…. ಕಟುಕರ ದಾಳಿಗೆಕನಸಿನ ತೋಟವೇ… ಕಸದ ಪಾಲಿಕೆಅರಗಿಳಿ. ಮಡಿಗಿಳಿ. ಕುಳಿತಿರೋ ಮರದಲಿಗರುಡನ ಗಮಸವೇ. ಗಿಳಿಗಳ ಮರಣವೇಕುರುಡರ ಜಗವೆ ಅರಳದ… ಕಿರು ಮಲ್ಲಿಗೆ…ಆಯಿತೆ. ಮೈ ಮೈಲಿಗೆ.*** ಶೆಡು ಮಲಿಗೆಅಳುತ್ತಿದೆ. ತುಸು ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಕೆಲವರ ಹಣೆಬರಹಬರೆದನೆ ಆ … Read more