My Sins Were Higher Than The Mountains Lyrics

Share This Post

My Sins Were Higher Than The Mountains Lyrics. My sins were higher than the mountain When the Lord sanctified me My sins were higher than the mountain When the Lord sanctified me Singing “Glory Hallelujah!” when the fire came down.

My Sins Were Higher Than The Mountains Lyrics

My sins were higher than the mountain
When the Lord sanctified me
My sins were higher than the mountain
When the Lord sanctified me

Singing “Glory Hallelujah!” when the fire came down;
When the fire came down
When the fire came down
Singing “Glory Hallelujah!” when the fire came
When the Lord sanctified me

My sins were deeper than the ocean
When the Lord sanctified me
My sins were deeper than the ocean
When the Lord sanctified me

My sins were flowing like a river
When the Lord sanctified me
My sins were flowing like a river
When the Lord sanctified me

OR

My sins were higher than the mountain
When the Lord sanctified me

My sins were higher than the mountain
When the Lord sanctified me

Singing “Glory Hallelujah”
When the fire came down
When the fire came down
When the fire came down
Singing “Glory Hallelujah”
When the fire came down
When the Lord sanctified me

Izono zami zazingange-ntaba
Mhla iNkosi yami ingikhulula
Izono zami zazingange-ntaba
Mhla iNkosi yami ingikhulula

Hlabelela eNkosini
Mhla sekwehla umlilo
Mhla sekwehla umlilo
Mhla sekwehla umlilo
Hlabelela eNkosini
Mhla sekwehla umlilo
Mhla iNkosi yami ingikhulula

Mhla iNkosi yami ingikhulula
Mhla iNkosi yami ingikhulula

Hlabelela eNkosini
Mhla sekwehla umlilo
Mhla sekwehla umlilo
Mhlasekwehla umlilo
Hlabelela eNkosini
Mhla sekwehla umlilo
Mhla iNkosi yami ingikhulula

Mhla iNkosi yami ingikhulula
Mhla iNkosi yami ingikhulula
Mhla iNkosi yami ingikhulula
Mhla iNkosi yami ingikhulula

Singing “Glory Hallelujah”
When the fire came down
When the fire came down
When the fire came down
Singing “Glory Hallelujah”
When the fire came down
When the Lord sanctified me

When the Lord sanctified me
When the Lord sanctified me

Black Bathing Suit Lana Del Rey Lyrics


Share This Post