What Do You Feel When You Read Hear The Lyrics Of The Song Oyayi Sa Mundo

Share This Post

What Do You Feel When You Read Hear The Lyrics Of The Song Oyayi Sa Mundo. Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan Sa duyan ng kalawakan Hayaang maghilom ang mga sugat sa iyong dibdib Na likha ng mga tao.

What Do You Feel When You Read Hear The Lyrics Of The Song Oyayi Sa Mundo

Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan
Sa duyan ng kalawakan
Hayaang maghilom ang mga sugat sa iyong dibdib
Na likha ng mga tao
At itigil ng isang saglit ang iyong paggalaw
Pagkat sa muli mong pag-inog ay may bago nang buhay.

At itigil ng isang saglit ang iyong paggalaw
Pagkat sa muli mong pag-inog ay may bago nang buhay
Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan
Sa duyan ng kalawakan

Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan
Sa duyan ng kalawakan
Hayaang maghilom ang mga sugat sa iyong dibdib
Na likha ng mga tao
At itigil ng isang saglit ang iyong paggalaw
Pagkat sa muli mong pag-inog ay may bago nang buhay.

At itigil ng isang saglit ang iyong paggalaw
Pagkat sa muli mong pag-inog ay may bago nang buhay
Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan
Sa duyan ng kalawakan

Aussie Aussie O Sige Lyrics


Share This Post