Wenhliziyo Yami Mawuhlakaniphe Lyrics

Wenhliziyo Yami Mawuhlakaniphe Lyrics. Wenhliziyo yami Mawuhlakaniphe Zikuhaq’ izitha zakho Zivukela wena. Linda uthandaze Ungayek’ ukulwa Cela ngezinsuku zonke Enkosin’ amandla Wenhliziyo yami Mawuhlakaniphe Zikuhaq’ izitha zakho Zivukela wena. Linda uthandaze Ungayek’ ukulwa Cela ngezinsuku zonke Enkosin’ amandla.

Wenhliziyo Yami Mawuhlakaniphe Lyrics

Wenhliziyo yami
Mawuhlakaniphe
Zikuhaq’ izitha zakho;
Zivukela wena.

Linda uthandaze
Ungayek’ ukulwa;
Cela ngezinsuku zonke
Enkosin’ amandla.

Ungalahli wena
Izikhali zakho;
Ekufeni uzoqeda
Umsebenzi wakho.

Wenhliziyo yami
Mawuhlakaniphe
Zikuhaq’ izitha zakho;
Zivukela wena.

Linda uthandaze
Ungayek’ ukulwa;
Cela ngezinsuku zonke
Enkosin’ amandla.

Ungalahli wena
Izikhali zakho;
Ekufeni uzoqeda
Umsebenzi wakho.