Tuzya Vina Vaikunthacha Karbhar Chalena Lyrics

Tuzya Vina Vaikunthacha Karbhar Chalena Lyrics. Tujhyawina waikunthhacha karabhar chalana Ekalya withhurayala ho sansar pelana Tujhyawina waikunthhacha karabhar chalana Ekalya withhurayala ho sansar pelana.

Tuzya Vina Vaikunthacha Karbhar Chalena Lyrics

Tujhyawina waikunthhacha karabhar chalana
Ekalya withhurayala ho sansar pelana
Tujhyawina waikunthhacha karabhar chalana
Ekalya withhurayala ho sansar pelana

Ye g ye g rakhumaai ye bhaktanchya maheri
Sawalichya pawalani withuchya gabhari
Ye g ye g rakhumaai ye bhaktanchya maheri
Sawalichya pawalani withuchya gabhari

Tujhyawina waikunthhacha karabhar chalana
Ekalya withhurayala ho sansar pelana

Tu sakalanchi ai satajanmachi punyai
Ghei padarat amhawari chhaya dhar bai
Tujhi thorawi mahan tinhiloki tula man
Dei waradan hou tujhya palakhiche bhoi

Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai

Tu kripecha kalas amhi paayariche das
Tari yuge-yuge upekshach keli tujhi baai
Tu mayecha sagar amhi upadi ghagar
Ata karu de jagar hou de g utarai

Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai
Rakhumai rakhumai rakhumai rakhumai

Ek Bar Chehra Hata De Sharabi Song Lyrics