Tinapay Ng Buhay Lyrics

Tinapay Ng Buhay Lyrics Sung by Bukas Palad Music Ministry Ikaw, Hesus, ang inapay ng buhay inasbasan, hinati’t inialay

Tinapay Ng Buhay Lyrics

[Chorus]
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan

[Verse 1]
Basbasan ang buhay naming handog
Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

[Chorus]
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan

[Verse 2]
Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi

[Chorus]
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
You might also like
Sukdulang Biyaya (Live)
Musikatha
Pagkakaibigan
Hangad
I GOT YOU
TWICE
[Outro]
At pagsasalong walang hanggan

Video