home English Song Nkapese Ka Matla Wena Ka Sebele Lyrics

Nkapese Ka Matla Wena Ka Sebele Lyrics

Share This Post

Nkapese Ka Matla Wena Ka Sebele Lyrics. Nkapese ka matla Wena ka sebele Ntlholele sebe ka mehla O nketse mohale Wena ya mpitsitseng nthwese tumelo lerato le phetehileng.

Nkapese Ka Matla Wena Ka Sebele Lyrics

ke se ke utlwile
Ke se ke utlwile
Jesu, ha o mpitsa
O mpona ke lahlehile
o re, wa mpholosa

E,ke dumetse
Nthole, Morena
Nhlatswe, nhlakodisise
ke be motle le’na

Ke tla ka ditshila
ke moetsa dibe
ke tla ke le feela-feela
Oho nkgauhele

Nkapese ka matla
Wena ka sebele
Ntlholele sebe ka mehla
O nketse mohale

Wena ya mpitsitseng
nthwese tumelo
lerato le phetehileng
le kgotso le thabo

O nhlwekise pelo
o muse le kutlo
tsohle tse ho’na tsa botho
Di kganye ka hlweko.

She Had That Western Feel Knocked Me Back on My Heels Lyrics


Share This Post