Maigo No Maigo No Koneko Chan Lyrics

Maigo No Maigo No Koneko Chan Lyrics By Kitsunetsuki. Maigo no maigo no koneko-chan Anata no ouchi wa dokodesu ka Ouchi o kiite mo wakaranai Namae o kiite mo wakaranai Nyannyan nyannyan Nyannyan nyannyan Naite bakari iru koneko-chan.

Maigo No Maigo No Koneko Chan Lyrics

Maigo no maigo no koneko-chan
Anata no ouchi wa dokodesu ka
Ouchi o kiite mo wakaranai
Namae o kiite mo wakaranai

Nyannyan nyannyan
Nyannyan nyannyan
Naite bakari iru koneko-chan

Inu no omawarisan
Komatte shimatte wanwan wawan wanwan wawan

Maigo no maigo no koneko-chan
Kono kono ouchi wa dokodesu ka
Karasu ni kiite mo wakaranai
Suzume ni kiite mo wakaranai

Nyannyan nyannyan
Nyannyan nyannyan
Naite bakari iru koneko-chan

Inu no omawarisan
Komatte shimatte wanwan wawan wanwan wawan

Inu no omawarisan
Inu no omawarisan
Inu no omawarisan
Komatte shimatte wanwan wawan wanwan wawan

Each Day Goes By And Each Night I Cry Lyrics