Kerala Piravi Song Lyrics In Malayalam

Kerala Piravi Song Lyrics In Malayalam. Kerala Piravi Ganam Song In Malayalam. You can read this song here lyricsdb.org

Kerala Piravi Song Lyrics In Malayalam

കേരങ്ങൾ പീലി വിടർത്തിയാടും
കേരളമാണെെൻറ ജന്മനാട്
കേരങ്ങൾ പീലി വിടർത്തിയാടും
കേരളമാണെെൻറ ജന്മനാട്

കാടും മലകളും തോടുകളും
പാടവും ചേർന്നതാണെെൻറ നാട്
കാടും മലകളും തോടുകളും
പാടവും ചേർന്നതാണെെൻറ നാട്

പൂരവും തെയ്യവും കാവടിയും
കാവും നിറഞ്ഞതാണെെൻറ നാട്
പൂരവും തെയ്യവും കാവടിയും
കാവും നിറഞ്ഞതാണെെൻറ നാട്

കഥകളി മേളമുയർന്നു പൊങ്ങും
കലയുടെ കോവിലാണെെൻറ നാട്
കഥകളി മേളമുയർന്നു പൊങ്ങും
കലയുടെ കോവിലാണെെൻറ നാട്

അലിയും മല്ലിയും മുല്ലകളും
പൂത്തുലഞ്ഞാടുന്ന നല്ല നാട്
അലിയും മല്ലിയും മുല്ലകളും
പൂത്തുലഞ്ഞാടുന്ന നല്ല നാട്

തത്തയും പ്രാവും മയിൽക്കിടാവും
തത്തിക്കളിക്കുന്നോരെെൻറ നാട്
തത്തയും പ്രാവും മയിൽക്കിടാവും
തത്തിക്കളിക്കുന്നോരെെൻറ നാട്

മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കി മാറ്റിടുന്നു
മണ്ണിെൻറ മക്കൾ നിറഞ്ഞ നാട്
മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കി മാറ്റിടുന്നു
മണ്ണിെൻറ മക്കൾ നിറഞ്ഞ നാട്

Video

Hatho Me Pooja Ki Thali Song Lyrics In Hindi