Katapatan Mo O Diyos Lyrics Luis Baldomaro

Katapatan Mo O Diyos Lyrics by Luis Baldomaro.Katapatan Mo, O Diyos, tunay at dakila.Ang pag-ibig Mo’y wagas at walang kapantay

Katapatan Mo O Diyos Lyrics Luis Baldomaro

Katapatan Mo, O Diyos, tunay at dakila
Ang pag-ibig Mo’y wagas at walang kapantay
Sa aming puso, sa aming buhay
Papuri’t pagsamba’y iaalay
Bukas, noon, ngayon, magpakailanman
Luwalhatiin Ka
Katapatan Mo, O Diyos, tunay at dakila
Ang pag-ibig Mo’y wagas at walang kapantay
Sa aming puso, sa aming buhay
Papuri’t pagsamba’y iaalay
Bukas, noon, ngayon, magpakailanman
Luwalhatiin Ka
Panginoon kay buti Mo sa akin
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin
Aawitan kita at pupurihin
Panginoon kay buti Mo sa akin
Panginoon kay buti Mo sa akin
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin
Aawitan kita at pupurihin
Panginoon kay buti Mo sa akin
Aawitan kita at pupurihin
Panginoon kay buti Mo sa akin
Aawitan kita at pupurihin
Panginoon kay buti Mo sa akin
Panginoon kay buti Mo sa akin

video