Kara Tani Pahila Baratiya Lyrics in English

Naya ham baani rahwatiya
Sahi ke bhukh piyasiya
Jagi ke din ratiya nu ho
Naya ham baani rahwatiya
Sahi ke bhukh piyasiya
Jagi ke din ratiya nu ho
Chhathi maiya kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho
Chhathi maiya kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho

Dur kar dukh ba viptiya
Sudhar do ho ltiya
Sudhar do ho ltiya

Dhani mora kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho
Dhani mora kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho

Phil phool unkhiya se daura sajayi
Daura uthada mathe ghat pahunchayi
Phil phool unkhiya se daura sajayi
Daura uthada mathe ghat pahunchayi

Gobre lipab chhath ghatiya
Barb ghiv batıya, gayib hum gitiya nu ho
Dhani mora kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho
Chhathi maiya ghatiya aghorab saari ratiya
Galatiya ke maaf kariha ho

Dina nath hamni ke deen lavtaihein
Chhathi maiya angna mein khushi barsaihein

Dina nath hamni ke deen lavtaihein
Chhathi maiya angna mein khushi barsaihein

Hate leke paan phool achhatiya
Ahore chhath ghatiya
Jodab duno hathiya nu ho

Dhani mora kara tani pahilla baratiya
Galatiya ke maaf kariha ho

Chhathi maiya aragh deb sanjhe paratiya
Galatiya ke maaf kariha ho

video