Kaatera Theme Lyrics In English

Kaatera Theme Lyrics In English. Lutthu Bitthi Beledha Bhoomi Nanna Mannu Nanna Hakku Naavu Danga Eddha Makkalu

Kaatera Theme Lyrics In English

Lutthu Bitthi Beledha Bhoomi
Nanna Mannu Nanna Hakku
Naavu Danga Eddha Makkalu

Bevara Hanili Beledha Bandagallu
Ivanu Nadava Daari Mailigallu
Ivana Eduru Yaaru Hogabyaadi
Hinde Aithe Sainyavu

Hasida Janaka Ivanu
Anna Dhaata
Hasire Lusiru
Endu Helidhaatha

Manna Magana Kelu
Neene Innu Namma Hemme
Baavuta

Bitthudhu Kalitha Vignyaani
Beledhiddhu Hanchuva Ee Dhaani
Sididhaddha Swaabhimaani
Saalu Saalugatti
Honta Bhoomi Bitthalu

Koorige Loore Eddhu
Ottaagi Kaiyaa Hididhu
Hasirina Banna Baladhu
Ara Nodu Nodu
Huntaitha Savaari

Dharege Ilidha Modhala Dhaiva Neenu
Kaiya Tutthu Beleda Avva Neenu
Dudidhu Balava Needu Appa Neenu
Hegalu Neene Deshake

Dhinavu Jagava Belagoo
Surya Neenu
Koti Koti Janara
Dhairya Neenu

Neenu Iruva Dasaye
Dharani Nodu
Naguvininda Koodidhe
Kesaraadarene Nina Kai

Loosiraaduddhu Naavilli
Ninagilla Bedha Bhaava
Neenu Namma Jeeva
Neene Viswa Maanava

Negila Hoottha Yogi
Ninthare Nyaaya Tyaagi
Heḷuva Ella Koogi
Loosiriruvavaregu
Itheyvi Ninaa Hinde

Annanaa Dyaavru Anthaare..
Antha Dyaavranna Shrusti Maadodhu
Raitha Maatrane

Video