home English Song Gambare Gambare Senpai Remix Lyrics

Gambare Gambare Senpai Remix Lyrics

Share This Post

Gambare Gambare Senpai Remix Lyrics. Gambare Gambare Senpai Gambare Gambare Senpai Ê bà mẹ thương tích con vịt con vịt con vịt con vịt thật không phải con đấy à ừ ừ.

Gambare Gambare Senpai Remix Lyrics

Gambare Gambare Senpai
Gambare Gambare Senpai
Gambare Gambare Senpai
Gambare Gambare Senpai
Gambare Gambare Senpai

OR

Ê bà mẹ thương tích con vịt con vịt con
vịt con vịt thật không phải con đấy à
ừ ừ

OR

Anh
chỉ
[âm nhạc]
thích con vì con giống mẹ Mẹ
[âm nhạc]
em thích anh con mình à
[âm nhạc].

Adeola When I Roll With A Geezer Lyrics


Share This Post