Banaka Nako Ea Me E Haufi Lyrics

Banaka Nako Ea Me E Haufi Lyrics By Solly Moholo. Ka letsatsi laka la bofelo geke tloga Molefaseng (on my last days in earth) Mangeloi atla go ntsaya go ntsaya ba mpitsa ko legodimong! Morena ao mophelegetse ka thabo le ka kgotso ke ya Gae (the angels will take me calling me to heaven.

Banaka Nako Ea Me E Haufi Lyrics

Ka letsatsi laka la bofelo geke tloga
Molefaseng (on my last days in earth)
Mangeloi atla go ntsaya go ntsaya ba mpitsa ko legodimong!
Morena ao mophelegetse ka thabo le ka kgotso ke ya
Gae (the angels will take me calling me to heaven!
Oh God accompany me with happiness and peace i am going home) ×2
Sefatlhego saka le ntswalele mahlo and le mpeye fase ga lebitla
Gobane ke letsatsi laka la bofelo go pallwa keya go ntate
(Cover my face nd out me under the coffin for i am going)
Jeso o boletse are madulo ama ngata go
Ntlung ya ntate ketlale tsaya ka bongwe ka bongwe (
Jesus said there is enough space for
All of us he will take us one by one)

Ka letsatsi laka la bofelo geke tloga
Molefaseng (on my last days in earth)
Mangeloi atla go ntsaya go ntsaya ba mpitsa ko legodimong!
Morena ao mophelegetse ka thabo le ka kgotso ke ya
Gae (the angels will take me calling me to heaven!
Oh God accompany me with happiness and peace i am going home) ×2
Sefatlhego saka le ntswalele mahlo and le mpeye fase ga lebitla
Gobane ke letsatsi laka la bofelo go pallwa keya go ntate
(Cover my face nd out me under the coffin for i am going)
Jeso o boletse are madulo ama ngata go
Ntlung ya ntate ketlale tsaya ka bongwe ka bongwe (
Jesus said there is enough space for
All of us he will take us one by one)

Ka letsatsi laka la bofelo geke tloga
Molefaseng (on my last days in earth)
Mangeloi atla go ntsaya go ntsaya ba mpitsa ko legodimong!
Morena ao mophelegetse ka thabo le ka kgotso ke ya
Gae (the angels will take me calling me to heaven!
Oh God accompany me with happiness and peace i am going home) ×2
Sefatlhego saka le ntswalele mahlo and le mpeye fase ga lebitla
Gobane ke letsatsi laka la bofelo go pallwa keya go ntate
(Cover my face nd out me under the coffin for i am going)
Jeso o boletse are madulo ama ngata go
Ntlung ya ntate ketlale tsaya ka bongwe ka bongwe (
Jesus said there is enough space for
All of us he will take us one by one)

And For You I Keep My Legs Apart Lyrics