Bagong Pilipinas Hymn And Pledge Lyrics

Bagong Pilipinas Hymn And Pledge Lyrics Panahon na ng pagbagago,Dahil sa ito ay kinakailangan Tayo na magtulong-tulong,Na paunlarin ang mahal nating bayan.

Bagong Pilipinas Hymn And Pledge Lyrics

Panahon na ng pagbagago
Dahil sa ito ay kinakailangan

Tayo na magtulong-tulong
Na paunlarin ang mahal nating bayan

Panahon na ng pagbagago
Dahil sa ito ay kinakailangan
Tayo na magtulong-tulong
Na paunlarin ang mahal nating bayan

Panahon na ng pagbagago
At iayos ang mag dapat ayusin
Dapat lang maging tungkulin
Ng bawat mamamayan dito sa atin

Gawin ang pagababago
Patungo sa pag-asenso
Magsikap na Mabuti
At nang guminhawa tayo
Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas
Ang Bagong Pilipino at Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago
Tangkilikin natin ang sariling atin
At tama lang na ugaliin
Kaysa sa iba sa atin ang unahin

Panahon na ng pagbabago
At manguna sa kahit anong larangan
Ang tagumpay ay karangalan
Ialay o ihandog natin sa bayan

Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino
Ang husay at lakas, kagandahan at talent
Handing makipag paligsahan
Kahit anong oras
Ang Bagong Pilipino, ang Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago
Buhay natin ay gawing maaliwalas
Marami ang Magandang bukas
Ang ibubunga ng Bagong Pilipinas
Gawin ang pagbabago
Patungo sa pag-asenso
Magsikap na Mabuti
At nang guminhawa tayo
Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas
Ang Bagong Pilipino at Bagong Pilipinas.

video