Alam Kong May Magagawa Ang Diyos Lyrics

Alam Kong May Magagawa Ang Diyos Lyrics. Main song words are Alam ko may magagawa ang Dios Kung ako’y mag tatapat At sa kanya’y mag lilingkod Alam ko may magagawa ang Dios.

Alam Kong May Magagawa Ang Diyos Lyrics

Alam ko may magagawa ang Dios

Alam ko may magagawa ang Dios
Kung ako’y mag tatapat
At sa kanya’y mag lilingkod
Alam ko may magagawa ang Dios

Alam kong diringin ng dios ang samo ko
Alam kong diringin ng dios ang samo ko
Kung ako’y mag tatapat
At sa kanya’y mag lilingkod
Alam kong diringin ng dios ang samo ko

Alam ko may magagawa ang Dios
Alam ko may magagawa ang Dios
Kung ako’y mag tatapat
At sa kanya’y mag lilingkod
Alam ko may magagawa ang Dios

Ang makasama ng Dios ay tunay
Ang makasama ng Dios ay tunay
Kung ika’y lalapit
Lalapitan ka niya
Ang makasama ng Dios ay tunay

Ang makasama ng Dios ay tunay
Ang makasama ng Dios ay tunay
Kung ika’y lalapit
Lalapitan ka niya
Ang makasama ng Dios ay tunay

Mayroong magandang
Mangyayari sayo
Kung lalapit ka kay Hesus

Mayroong magandang
Mangyayari sayo
Kung lalapit ka kay Hesus

Mayroong magandang
Mangyayari sayo
Kung lalapit ka kay Hesus

Mayroong magandang
Mangyayari sayo
Kung lalapit kay Hesus

Kung lalapit kay Hesus
Kung lalapit kay Hesus

Two Trailer Park Go Round the Outside Lyrics